Lid worden


Voorwaarden deelname Erfgooiers Businessclub (EBC)

  Aan- en afmelding als lid van de EBC kan alleen schriftelijk gebeuren.
  Een lidmaatschapsjaar begint altijd op 1 september en eindigt op 31 augustus van
  het erop volgende kalenderjaar.
  Lidmaatschap is ten minste voor één jaar. U kunt zich aanmelden als lid door
  middel van een aanmeldingsformulier. Dit is te verkrijgen bij de EBC.
  Afmelding als lid dient schriftelijk vóór 30 juni te gebeuren. Indien u zich voor deze
  datum niet heeft afgemeld, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.
  Het lidmaatschap staat op naam van de onderneming, d.w.z. dat het bedrijf zelf
  kan bepalen welke persoon het bedrijf vertegenwoordigd binnen de EBC. Deze dient geautoriseerd te zijn door de directie. Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, kan een andere medewerker de activiteiten van de EBC bijwonen. De door de directie erkende vertegenwoordiger, en ook eventueel een tweede deelnemer, worden door de EBC gezien als contactperso(o)n(en).
  Maximaal twee contactpersonen/deelnemers per bedrijf.
  Contributie voor het lidmaatschap bij de EBC bedraagt € 950,- (excl. btw) per jaar voor 1 contactpersoon/deelnemer.
  Als een 2e contactpersoon/deelnemer van hetzelfde bedrijf lid wordt, is er sprake
  van een dubbel lidmaatschap. Er geldt dan een korting van € 200,- per persoon.
  Iedere contactpersoon/deelnemer betaalt in dat geval € 750 (excl. BTW), in totaal
  € 1.500,- voor het lidmaatschap per jaar.
  Een kopie van een recente inschrijving van de Kamer van Koophandel (niet ouder
  dan één jaar), een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een foto van de
  contactperso(o)n(en) dienen te worden bijgevoegd of digitaal
  te worden verzonden.

Wij verzoeken u om het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
De in de voorwaarden genoemde stukken kunt u uploaden of per reguliere post versturen naar:

Erfgooiers Businessclub
Postbus 105
1250 AC Laren (NH)


Inschrijven middels onderstaand formulier:


  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Bedrijfsnaam

  Adres

  Postcode en vestigingsplaats

  Telefoon

  Website

  Branche

  Aantal medewerkers

  Omschrijving activiteiten

  Contactpersoon/deelnemer namens het ingeschreven bedrijf:

  Voornaam

  Achternaam

  Functie

  Telefoon

  Mobiel

  Bestand uploaden (max 1 mb)


  Comments are closed.